ANALIZY CENNIK Pracownia Analiz Lekarskich
Kraków
ul. Sw. Katarzyny 5

tel./fax  012 430 61 16, tel. 012 430 60 70

CENNIK (PRACOWNIA)
 

Lp.

Nazwa badania

Cena

Wynik

(dni ro-bocze)

Materiał

Hematologia, koagulologia

1 Morfologia (18 parametrów)

10,00

1

krew(EDTA)
2 Morfologia z rozmazem

13,00

1

krew(EDTA)
3 Retikulocyty

9,00

1

krew(EDTA)
4 Płytki krwi (z palca)

9,00

1

krew na polokainę
5 OB

5,00

1

krew(cytrynian)
6 APTT

13,00

1

osocze cytrynianowe
7 Protrombina(INR)

13,00

1

osocze cytrynianowe
8 Fibrynogen

16,00

1

osocze cytrynianowe
9 Eozynofilia bezwzględna

  6,00

2

krew(EDTA)
10 D-dimery (met.półilościowa)

60,00

1

osocze cytrynianowe
11 Antytrombina III

60,00

3

osocze cytrynianowe
Badania moczu
12 Mocz-analiza ogólna (+ osad mikroskopowo)

15,00

1

mocz
13 Mocz-glukoza, c.ketonowe

8,00

1

mocz
14 Mocz-białko ilościowo

8,00

1

mocz
15 Mocz-liczba Addisa

12,00

1

mocz z 12 lub 24 h.
16 Mocz-mikroalbuminuria

35,00

1

mocz
17 Mocz dobowy: białko ilościowo

8,00

1

mocz dobowy
18 Mocz dobowy: fosfor

11,00

1

mocz dobowy
19 Mocz dobowy: wapń

10,00

1

mocz dobowy
20 Mocz dobowy: mocznik

12,00

1

mocz dobowy
21 Mocz dobowy: kreatynina

12,00

1

mocz dobowy
22 Mocz dobowy: kwas moczowy

11,00

1

mocz dobowy
23 Mocz poranny: α-amylaza

12,00

1

mocz
24 Mocz poranny: fosfor

11,00

1

mocz
25 Mocz poranny: wapń

10,00

1

mocz
26 Mocz poranny: magnez

12,00

1

mocz
27  

 

 

 
Chemia kliniczna
28 Albuminy

8,00

1

surowica
29 Białko całkowite

9,00

1

surowica
30 Proteinogram

25,00

3

surowica
31 Fosfataza alkaliczna

11,00

1

surowica
32  

 

 

 
33  

 

 

 
34 Glukoza we krwi

10,00

1

surowica
35 Krzywa cukrowa 2-pkt

20,00

1

surowica
36 Krzywa cukrowa 3-pkt

30,00

1

surowica
37 Bilirubina całkowita

9,00

1

surowica
38 ALAT,ASPAT

12,00

1

surowica
39 Próby wątrobowe:bilirubina, ALAT,ASPAT

18,00

1

surowica
40 Bilirubina bezpośrednia

10,00

2

surowica
41 Bilirubina pośrednia

18,00

2

surowica
42 Cholinoesteraza

17,00

1

surowica
43 GGTP

15,00

1

surowica
44 Cholesterol całkowity

9,00

1

surowica
45 Triglicerydy

10,00

1

surowica
46 Lipidogram

29,00

1

surowica
47 α-amylaza(diastaza)

12,00

1

surowica
48 LDH(dehydrogenaza mleczanowa)

18,00

1

surowica
49 Lipaza

30,00

1

surowica
50 Fosfor

11,00

1

surowica
51 Wapń

12,00

1

surowica
52 Wapń zjonizowany

20,00

1

surowica
53 Żelazo

15,00

1

surowica
54 TIBC(całkowita zdolność wiązania żelaza)

22,00

1

surowica
55 Magnez

12,00

1

surowica
56 Sód i potas

14,00

1

surowica
57 Chlorki

10,00

1

surowica
58 Mocznik

13,00

1

surowica
59 Kreatynina

12,00

1

surowica
60 Klirens kreatyniny

24,00

1

surowica +mocz dobowy
61 Kwas moczowy

12,00

1

surowica
62 Cynk

90,00

15

surowica
63 Miedź

35,00

5

surowica
64 Lit

30,00

5

surowica
65 Ołów

110,0

12

osocze heparynowe
66 Ceruloplazmina

60,00

3

surowica
Serologia
67 CRP wysokoczułe (ilościowo)

20,00

1

surowica
68 RF (ilościowo)

20,00

1

surowica
69 ASO (ilościowo)

20,00

1

surowica
70 Odczyn Waaler-Rose

15,00

1

surowica
71 OWA

18,00

1

surowica
72 OWA poszerzony

70,00

3

surowica
73 Grupa krwi

35,00

3

surowica
74 Grupa krwi (karta)

70,00

3

surowica
75 Odczyn Coombsa

32,00

3

surowica
Diagnostyka chorób tarczycy
76  

 

 

 
77  

 

 

 
78 TSH III generacji

25,00

1

surowica
79 FT3

25,00

1

surowica
80 FT4

25,00

1

surowica
81 anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

49,00

1

surowica
82 anty-TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

49,00

1

surowica
83 Tyreoglobulina (TG)

65,00

12

surowica
84 Przeciwciała przeciw receptorom TSH(TRAb)

85,00

15

surowica
Hormony płciowe
85 Prolaktyna

25,00

1

surowica
86 Testosteron

27,00

1

surowica
87 LH

25,00

1

surowica
88 FSH

25,00

1

surowica
89 Estradiol

25,00

1

surowica
90 Progesteron

25,00

1

surowica
91 Estriol wolny

30,00

2

surowica
92 β-HCG ilościowo

35,00

1

surowica
93 SHBG(globulina wiążąca hormony płciowe)

40,00

2

surowica
94 DHEA-S

40,00

2

surowica
95 DHEA

50,00

8

surowica
96 Androstendion

65,00

12

surowica
97 17-0H progesteron

50,00

12

surowica
98 PAAP-A

50,00

2

surowica
Pozostałe hormony i metabolity
99 Aldosteron

65,00

12

surowica
100 Aldosteron w dobowej zbiórce moczu

65,00

12

mocz dobowy
101 ACTH (hormon adrenokortykotropowy)

40,00

2

osocze
102 Kortyzol

35,00

2

surowica
103 Parathormon

40,00

2

surowica
104 Hormon wzrostu (GH)

35,00

2

surowica
105 Kwas wanilino-migdałowy w moczu dobowym

50,00

7

mocz dobowy +HCl
106 17-ketosterydy w moczu dobowym

65,00

7

mocz dobowy
107 17-hydroksykortykoidy w moczu dobowym

65,00

7

mocz dobowy
108 17-ketogenne sterydy w moczu dobowym

65,00

7

mocz dobowy
109 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w moczu dobowym

65,00

7

mocz dobowy + odczynnik
110 Kortykoidy wolne w moczu dobowym

65,00

7

mocz dobowy
111 Kwas δ-aminolewulinowy

55,00

7

mocz dobowy
112 Uroporfiryny i koproporfiryny w moczu dobowym

55,00

7

mocz dobowy
113 IGF 1

75,00

2

surowica
114 IGF – BP3

75,00

2

surowica
115 Kalcytonina

55,00

2

surowica
Markery nowotworowe
116 PSA (specyficzny antygen prostaty)

35,00

1

surowica
117 PSA-wolny

40,00

2

surowica
118 AFP (α-fetoproteina)

35,00

2

surowica
119 CA-125 (m.in.marker raka jajnika)

39,00

1

surowica
120 CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)

39,00

1

surowica
121 CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)

39,00

1

surowica
122 CEA (antygen karcinoembrionalny)

39,00

1

surowica
123 TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)

55,00

2

surowica
124 Wolna podjednostka β-HCG (F-β-HCG)

60,00

12

surowica
125 β2-mikroglobulina w surowicy krwi

55,00

8

surowica
126 β2-mikroglobulina w moczu

55,00

8

mocz
127  

 

 

 
128  

 

 

 
Diagnostyka choroby wieńcowej
129 CK (kinaza kreatynowa)

15,00

1

surowica
130 CK-MB mass

40,00

1

surowica
131 Troponina I

45,00

1

surowica
132 Mioglobina

50,00

2

surowica
Inne
133 Testosteron wolny

60,00

7

surowica
134 Gastryna

50,00

8

surowica
135 CMV IgG – awidność

110,00

7

surowica
136 Toxoplazma IgG – awidność

100,00

7

surowica
137 Alkohol we krwi

25,00

4

krew (EDTA)
138 Chlamydia pneumoniae IgM

70,00

14

surowica
139 Badanie prenatalne PRISCA 4

150,00

do 12

surowica
140 Przeciwciała anty-GAD

100,00

17

surowica
141 Oksytocynaza

60,00

7

surowica
142 Izooksytocynaza

60,00

7

surowica
143 Morfologia z rozmazem manualnym

17,00

1

krew(EDTA)
144 Borelioza- test Western blot

230,00

do 23

surowica
145  

 

 

 
146  

 

 

 
147  

 

 

 
148  

 

 

 
Diagnostyka cukrzycy
149 C-peptyd

40,00

2

surowica
150 Hemoglobina glikowana (HbA1C)

35,00

1

krew(EDTA)
151 Insulina

40,00

1

surowica
Diagnostyka chorób wątroby
152 Antygen Hbs (wzw B)

21,00

1

surowica
153 Przeciwciała anty-Hbs ilościowo (wzw B)

34,00

1

surowica
154 Antygen Hbe (wzw B)

40,00

12

surowica
155 Przeciwciała anty-Hbe (wzw B)

40,00

12

surowica
156 Przeciwciała anty-Hbc całkowite (wzw B)

40,00

12

surowica
157 Przeciwciała anty-Hbc IgM (wzw B)

40,00

12

surowica
158 Przeciwciała anty-HCV (wzw C)

45,00

4

surowica
159 Przeciwciała anty-HAV total (wzw A)

70,00

4

surowica
160 Przeciwciała anty-HAV IgM (wzw A)

65,00

4

surowica
Diagnostyka infekcji
161 Toxoplazma IgG ilościowo

35,00

1

surowica
162 Toxoplazma IgM półilościowo

35,00

1

surowica
163 Toxoplazma-test potwierdzenia (o.Sabina-Feldmana)

170,00

8

surowica
164 Różyczka IgG ilościowo

49,00

1

surowica
165 Różyczka IgM półilościowo

49,00

1

surowica
166 Helicobacter pylori IgG półilościowo

36,00

2

surowica
167 CMV (cytomegalia) IgG

50,00

1

surowica
168 CMV (cytomegalia) IgM

50,00

1

surowica
169 Herpes (HSV) IgG (Elisa)

60,00

do 14

surowica
170 Herpes (HSV) IgM (Elisa)

60,00

do 14

surowica
171 HIV COMBI

52,00

1

surowica
172 Mononukleoza-o.lateksowy

29,00

1

surowica
173 Borelioza IgG ilościowo

80,00

7-21

surowica
174 Borelioza IgM ilościowo

80,00

7-21

surowica
175 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG + IgA (Elisa)

90,00

do 10

surowica
176 Listerioza jakościowo

55,00

12

surowica
177 Chlamydia trachomatis IgG ilościowo

55,00

14

surowica
178 Chlamydia pneumoniae IgG ilościowo

55,00

12

surowica
179 Mykoplazma pneumoniae IgG + IgM (Elisa)

90,00

do 7

surowica
180 EBV (mononukleoza) IgG (Elisa)

60,00

do 14

surowica
181 EBV (mononukleoza) IgM (Elisa)

60,00

do 14

surowica
182 Bruceloza IgG + IgM (Elisa)

100,00

do 10

surowica
183 Toxocaroza

100,00

12

surowica
184 Varicella zoster IgG – ospa wietrzna

70,00

12

surowica
185 Varicella zoster IgM – ospa wietrzna

70,00

12

surowica
186 Odra IgG

60,00

17

surowica
187 Odra IgM

60,00

17

surowica
188 Świnka IgG

60,00

17

surowica
189 Świnka IgM

60,00

17

surowica
190 Grypa typ A IgG (Elisa)

60,00

17

surowica
191 Grypa typ A IgM (Elisa)

60,00

17

surowica
192 Grypa typ B IgG (Elisa)

60,00

17

surowica
193 Grypa typ B IgM (Elisa)

60,00

17

surowica
194 Paragrypa typ 1-3 IgG

110,00

17

surowica
195 Paragrypa typ 1-3 IgM

110,00

17

surowica
196 Pneumocystoza IgG jakościowo

60,00

17

surowica
197 Pneumocystoza IgM jakościowo

60,00

17

surowica
Osteoporoza
198 Pyrylinks D (dezoksypirydynolina) – marker resorpcji kości

50,00

5

mocz
199 Osteokalcyna (marker tworzenia kosci)

42,00

2

osocze heparynowe
200 C telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)

70,00

12

surowica
Immunoglobuliny
201 IgA

26,00

2

surowica
202 IgG

26,00

2

surowica
203 IgM

26,00

2

surowica
204 IgA, IgG, IgM (łącznie)

75,00

2

surowica
Inne
205 Homocysteina

50,00

2

surowica
206 Leptyna

90,00

30

surowica
207 IL-6 (interleukina 6) półilościowo

70,00

2

surowica
208 Haptoglobina

50,00

3

surowica
209 Katecholaminy w moczu dobowym

60,00

8

mocz + HCl
Składniki dopełniacza i inne enzymy
210 C1 inhibitor

100,00

15

surowica
211 α1-antytrypsyna

100,00

15

surowica
212 C-3c (składnik dopełniacza)

70,00

15

surowica
213 C-4 (składnik dopełniacza)

70,00

15

surowica
Autoimmunologia

214

 

 

 

 

215

Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne (IIF, Hep-2, DID)  ANA 2

120,00

23

surowica

216

Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne (IMMUNOBLOT)  ANA 3

180,00

23

surowica

217

Przeciwciała mitochondrialne(AMA)(IIF)

80,00

23

surowica

218

Przeciwciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF)

80,00

23

surowica

219

Przeciwciała przeciw dsDNA (IIF, test Crithidium luciliae)

80,00

23

surowica

220

Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)(IIF)

100,00

23

surowica

221

Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF)

90,00

23

surowica

222

Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF)

90,00

23

surowica

223

Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA łącznie (IIF)

170,00

23

surowica

224

Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF)

100,00

23

surowica

225

Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG (IIF)

100,00

23

surowica

226

Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA i IgG łącznie (IIF)

190,00

23

surowica

227

Przeciwciała gliadynowe(AGA) IgA (IIF)

90,00

23

surowica

228

Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF)

90,00

23

surowica

229

Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA i IgG łącznie (IIF)

170,00

23

surowica

230

Przeciwciała przeciw retikulinie IgA (IIF)

90,00

23

surowica

231

Przeciwciała przeciw retikulinie IgG (IIF)

90,00

23

surowica

232

Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG łącznie (IIF)

170,00

23

surowica

233

Przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF)

110,00

23

surowica

234

Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture’s Syndrome) (IIF)

120,00

23

surowica

235

Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) (IIF)

100,00

23

surowica

236

Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)

90,00

23

surowica

237

Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)

105,00

23

surowica

238

Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF)

120,00

23

surowica

239

Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF)

 

90,00

23

surowica

240

Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca (Miastenia gravis) (IIF)

120,00

23

surowica

241

Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF)

110,00

23

surowica

242

Przeciwciała anty-LKM (IIF)

80,00

23

surowica

243

Panel wątrobowy PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF)

138,00

23

surowica

244

Panel wątrobowy (anty-LKM, LPS,SLA) (IIF)

100,00

23

surowica

245

Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF)

90,00

23

surowica

246

Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF)

120,00

23

surowica

247

Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF)

100,00

23

surowica

248

Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF)

160,00

23

surowica

249

Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF)

120,00

23

surowica

250

Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)

120,00

23

surowica

251

 

 

 

 

252

 

 

 

 

253

Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM łącznie (ELISA)

130,00

23

surowica

254

Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie-1 IgG (ELISA)

110,00

23

surowica

255

Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie-1 IgM (ELISA)

110,00

23

surowica

256

Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie-1 IgG i IgM łącznie (ELISA)

210,00

23

surowica

257

Przeciwciała przeciw protrombinie IgG (ELISA)

90,00

23

surowica

258

Przeciwciała przeciw protrombinie IgM (ELISA)

90,00

23

surowica

259

Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM łącznie (ELISA)

170,00

23

surowica

260

Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG (ELISA)

60,00

14

surowica

261

Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM (ELISA)

60,00

14

surowica

262

Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM łącznie (ELISA)

110,00

14

surowica

263

Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG (ELISA)

60,00

14

surowica

264

Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM (ELISA)

60,00

14

surowica

265

Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM łącznie (ELISA)

110,00

14

surowica

266

Antykoagulant toczniowy (Testy krzepnięcia)

90,00

7

osocze cytrynianowe
Monitorowanie stężenia leków
267 Teofilina

31,00

2

surowica
268 Digoksyna

40,00

2

surowica
269 Karbamazepina

35,00

2

surowica
270 Kwas walproinowy

41,00

2

surowica
271 Fenytoina

40,00

2

surowica
272 Fenobarbital

90,00

3

surowica
273  

 

 

 
274  

 

 

 
275  

 

 

 
276 Cyklosporyna

95,00

3

surowica
Diagnostyka anemii
277 Ferrytyna

38,00

2

surowica
278 Transferyna

50,00

4

surowica
279 Witamina B12

31,00

2

surowica
280 Kwas foliowy

31,00

2

surowica
Inne
281  

 

 

 
282  

 

 

 
283 Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae

100,00

do 30

surowica
284  

 

 

 
285 Anty-CCP

100,00

do 30

surowica
Badania alergologiczne
286 IgE całkowite

32,00

do 7

surowica
287

Test screeningowy Ala TOP dla 12 najpopularniejszych alergenów wziewnych (E1-naskórek kota, E5-łupież psa, G2-cynodon palczasty, G6-tymotka łąkowa, T3-brzoza brodawkowata, T17-kryptomeria japońska, W1-Ambrosia elatior, W9-babka lancetowata, W19-parietaria lekarska, D1-Dermatophagoides pteronyssinus, M1-Penicillium notatum, M6-Alternaria tenuis). 

39,00

do 7

surowica
Panele:
288

Panel: HP1-Alergeny kurzu domowego: (H1-kurz domowy”Greer”,D1-Dermatophagoides pteronyssinus, D2-Dermatophagoides farinae,

I6-karaluch, prusak).

39,00

do 7

surowica
289                                                     

Panel: GP1-Trawy wczesne (G3-kupkówka pospolita, G4-kostrzewa łąkowa, G5-życica trwała, G6-tymotka łąkowa, G8-wiechlina łąkowa).

39,00

do 7

surowica
290

Panel: GP2-Trawy mieszane (G2-cynodon palczasty, G5-życica trwała, G6-tymotka łąkowa, G8-wiechlina łąkowa, G10-sorgo).

39,00

do 7

surowica
291

Panel: GP4-Trawy późne (G1-tomka wonna, G5-życica trwała, G7-trzcina pospolita, G12-żyto zwyczajne, G13-kłosówka wełnista).

39,00

do 7

surowica
292

Panel: TP5-Drzewa wczesne (T2-olsza szara, T4-leszczyna pospolita, T8-wiąz amerykański, T12 wierzba iwa, T14-topola).

39,00

do 7

surowica
293

Panel: TP6-Drzewa późne (T1-klon jesionolistny, T3-brzoza brodawkowata, T5-buk wielkolistny, T7-dąb biały, T10-orzech kalifornijski).

 

39,00

do 7

surowica
294

Panel: WP1-Chwasty I (W1-Ambrosia elatior, W6-bylica pospolita, W9-babka lancetowata, W10-komosa biała, W11-solanka kolczysta).

39,00

do 7

surowica
295

Panel: WP3-Chwasty (W6-bylica pospolita, W9-babka lancetowata, W10-komosa biała, W12-nawłoć pospolita, W20-parietaria lekarska).

39,00

do 7

surowica
296

Panel: IP1-Pyłki różne (G3-kupkówka pospolita, G6-tymotka łąkowa, W1-Ambrosia elatior, W6-bylica pospolita, T17-kryptomeria japońska).

39,00

do 7

surowica
297

Panel: MP1-Alergeny pleśniowe (M1-Penicillium notatum, M2-Cladosporium herbarum, M3-Aspergillus fumigatus, M5-Candida albicans, M6-Alternaria tenuis).

39,00

do 7

surowica
298

Panel: EP1-Alergeny zwierzęce (E1-naskórek kota, E3-łupież konia, E4-łupież krowy,E5-łupież psa).

39,00

do 7

surowica
299

Panel: FPI-Alergeny pokarmowe-orzechy (F13-orzech ziemny, F17-orzech laskowy, F18-orzech włoski, F20-migdał, F36-orzech kokosowy).

39,00

do 7

surowica
300

Panel: FP2-Alergeny pokarmowe - owoce morza (F3-dorsz, F24-krewetka, F37-małż, F40-tuńczyk, F41-łosoś).

39,00

do 7

surowica
301

Panel: FP3-Alergeny pokarmowe-zboża ( F4-pszenica, F7-owies, F8-kukurydza, F10-sezam, F11-gryka).

39,00

do 7

surowica
302

Panel: FP5-Alergeny pokarmowe-pokarmy dziecięce I (F1-białko jaja kurzego, F2-mleko krowie, F4-pszenica, F13-orzech ziemny,
F14-soja).

39,00

do 7

surowica
303

Panel: FP7-Alergeny pokarmowe-pokarmy dziecięce II ( F1-białko jaja kurzego, F2-mleko krowie, F4-pszenica, F9-ryż, F13-orzech ziemny, F14-soja).

39,00

do 7

surowica
304

Panel: FP6-Alergeny pokarmowe (F4-pszenica, F9-ryż, F10-sezam, F11-gryka, F14-soja).

39,00

do 7

surowica
Alergeny pokarmowe
305

F1-białko jaja kurzego

39,00

do 7

surowica
306

F2-mleko krowie

39,00

do 7

surowica
307

F3-dorsz

39,00

do 7

surowica
308

F4-pszenica

39,00

do 7

surowica
309

F5-żyto

39,00

do 7

surowica
310

F6-jęczmień

39,00

do 7

surowica
311

F7-owies

39,00

do 7

surowica
312

F8-kukurydza

39,00

do 7

surowica
313

F9-ryż

39,00

do 7

surowica
314

F11-gryka

39,00

do 7

surowica
315

F13-orzech ziemny

39,00

do 7

surowica
316

F14-soja

39,00

do 7

surowica
317

F15-fasola

39,00

do 7

surowica
318

F17-orzech laskowy

39,00

do 7

surowica
319

F18-orzech włoski

39,00

do 7

surowica
320

F25-pomidor

39,00

do 7

surowica
321

F26-wieprzowina

39,00

do 7

surowica
322

F27-wołowina

39,00

do 7

surowica
323

F31-marchew

39,00

do 7

surowica
324

F33-pomarańcza

39,00

do 7

surowica
325

F35-ziemniak

39,00

do 7

surowica
326

F44-truskawka

39,00

do 7

surowica
327

F45-drożdże piekarskie

39,00

do 7

surowica
328

F49-jabłko

39,00

do 7

surowica
329

F75-żółtko jaja

39,00

do 7

surowica
330

F79-gluten

39,00

do 7

surowica
331

F83-mięso kurczaka

39,00

do 7

surowica
332

F84-kiwi

39,00

do 7

surowica
333

F87-mięso królika

39,00

do 7

surowica
334

F88-baranina

39,00

do 7

surowica
335

F92-banan

39,00

do 7

surowica
336

F94-gruszka

39,00

do 7

surowica
337

F95-brzoskwinia

39,00

do 7

surowica
338

F105-czekolada

39,00

do 7

surowica
339

F259-winogrona

39,00

do 7

surowica
340

F282-indyk

39,00

do 7

surowica
Alergeny zwierzęce
341

E1-naskórek kota

39,00

do 7

surowica
342

E2-naskórek psa

39,00

do 7

surowica
343

E3-łupież konia

39,00

do 7

surowica
344

E4-łupież krowy

39,00

do 7

surowica
345

E6-naskórek świnki morskiej

39,00

do 7

surowica
346

E7-odchody gołębia

39,00

do 7

surowica
347

E70-pióra gęsi

39,00

do 7

surowica
348

E78-pióra papużki falistej

39,00

do 7

surowica
349

E81-naskórek owcy

39,00

do 7

surowica
350

E82-naskórek królika

39,00

do 7

surowica
351

E84-naskórek chomika

39,00

do 7

surowica
Kurz domowy, roztocza kurzu domowego
352

H1-kurz domowy „Greer”

39,00

do 7

surowica
353

D1-Dermatophagoides pteronyssinus

39,00

do 7

surowica
354

D2-Dermatophagoides farinae

39,00

do 7

surowica
355

I6-karaluch, prusak

39,00

do 7

surowica
Grzyby pleśniowe
356

M1-Penicillium notatum

39,00

do 7

surowica
357

M2-Cladosporium herbarum

39,00

do 7

surowica
358

M3-Aspergillus fumigatus

39,00

do 7

surowica
359

M4-Alternaria tenuis

39,00

do 7

surowica
360

M5-Candida albicans

39,00

do 7

surowica
Pasożyty
361

P1-Askaris (glista ludzka)

39,00

do 7

surowica
362

P5-Toxocara canis (glista psia)

39,00

do 7

surowica
Owady
363

I1-jad pszczoły

39,00

do 7

surowica
364

I3-jad os

39,00

do 7

surowica
Drzewa i krzewy
365

T1-klon jesionolistny

39,00

do 7

surowica
366

T3-brzoza brodawkowata

39,00

do 7

surowica
367

T4-leszczyna

39,00

do 7

surowica
368

T12-wierzba iwa

39,00

do 7

surowica
369

T14-topola

39,00

do 7

surowica
370

T77-mieszanina dębów

39,00

do 7

surowica
Chwasty
371

W6-bylica pospolita

39,00

do 7

surowica
372

W9-babka lancetowata

39,00

do 7

surowica
373

W18-szczaw polny

39,00

do 7

surowica
374

W20-pokrzywa zwyczajna

39,00

do 7

surowica
375

W203-rzepak

39,00

do 7

surowica
Trawy
376

G1-tomka wonna

39,00

do 7

surowica
377

G3-kupkówka pospolita

39,00

do 7

surowica
378

G4-kostrzewa łąkowa

39,00

do 7

surowica
379

G5-życica trwała

39,00

do 7

surowica
380

G6-tymotka łąkowa

39,00

do 7

surowica
381

G8-wiechlina łąkowa

39,00

do 7

surowica
382

G9-mietlica rozłogowa

39,00

do 7

surowica
383

G12-żyto zwyczajne

39,00

do 7

surowica
384

G13-kłosówka wełnista

39,00

do 7

surowica
385

G14-owies

39,00

do 7

surowica
386

G15-pszenica

39,00

do 7

surowica
Inne
387

K82-lateks

39,00

do 7

surowica
388

C10-Penicylina G

39,00

do 7

surowica
Mikrobiologia
389

Mocz-badanie bakteriologiczne i mykologiczne

45,00

do 7

mocz
390

 

 

 

 
391

Wymaz z nosa-badanie bakteriolog. i mykologiczne

45,00

do 7

wymaz z nosa
392

 

 

 

 
393

Wymaz z gardła-badanie bakteriolog. i mykolog.

45,00

do 7

wymaz z gardła
394

 

 

 

 
395

Wymaz z ucha-badanie bakteriolog. i mykologiczne

45,00

do 7

wymaz z ucha
396

 

 

 

 
397

Wymaz z pochwy-badanie bakteriolog. i mykolog.

45,00

do 7

wymaz z pochwy
398

 

 

 

 
399

Wymaz z ze zmian na skórze-badanie bakt. i mykol.

45,00

do 7

wymaz ze zmian
400

 

 

 

 
401

Wymaz z ran-badanie bakteriolog. i mykologiczne

45,00

do 7

wymaz z rany
402

 

 

 

 
403

Badanie nasienia-badanie bakteriolog. i mykolog.

45,00

do 7

nasienie
404

 

 

 

 
405

Badanie plwociny-badanie bakteriolog. i mykolog.

45,00

do 7

plwocina
406

 

 

 

 
407

Badanie kału-badanie bakteriolog. i mykologiczne

45,00

do 7

kał
408

 

 

 

 
409

Inne badanie-badanie bakteriolog. i mykologiczne

45,00

do 7

 
410

 

 

 

 
411

Kał na nosicielstwo (Sanepid)

90,00

do 10

kał (3 próbki)
412

Kał na pasożyty

27,00

do 7

kał (1 próbka)
413

Kał na lamblie

33,00

3

kał
414

 

 

 

 
415

Kał na krew utajoną

20,00

1

kał
Diagnostyka chorób wątroby i infekcji - nowości

 

416 Test potwierdzenia antygenu HBs      

90,00

 

surowica

 

417 Test potwierdzenia przeciwciał a-HCV

230,00

 

surowica

 

418 Test potwierdzenia przeciwciał a-HIV 

210,00

 

surowica

 

419

 

 

 

 

 

420  

 

 

 

 

421

 

 

 

 

 

Badania molekularne

 

422

Ilościowa ocena stężenia RNA wirusa HCV

w osoczu/surowicy (poziom wiremii)   

370,00

 

surowica

 

423

Ilościowa ocena stężenia DNA wirusa HBV
w osoczu/surowicy (poziom wiremii)  

360,00

 

surowica

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Wykrywanie RNA HCV w osoczu/surowicy (badanie jakościowe)                           

240,00

 

surowica

 

425

Wykrywanie DNA HBV w osoczu/surowicy (badanie jakościowe)                           

230,00

 

surowica

 

426

Oznaczanie oporności HBV na leki (lamiwudynę, entekawir, adefowir)                            

340,00

 

surowica

 

427

Oznaczanie genotypu/subtypu wirusa HCV

370,00

 

surowica

 

428

 

 

 

 

 

429

 

 

 

 

 

430

 

 

 

 

 

431

 

 

 

 

 

432

 

 

 

 

 

433

 

 

 

 

 

434

 

 

 

 

 

435

 

 

 

 

 

Autoimmunologia – nowości

 

436 Immunoblot ENA Profil 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Ro-52)                   

135,00

 

surowica

 

437 Immunoblot ENA Profil 2 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Pm-Scl)               

135,00

 

surowica

 

438

Immunoblot SLE Profil (ds-DNA, histony, rybosomalne białko P – rib-P-protein, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B)                                 

160,00

 

surowica

 

439

Immunoblot MYOSITIS Profil (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52)                    

180,00

 

surowica

 

440

Przeciwciała przeciw mieloperoksydazie (anty-MPO ANCA, ELISA)                                    

70,00

 

surowica

 

441

Przeciwciała przeciw proteinazie 3 (anty-PR3 ANCA, ELISA)                                   

70,00

 

surowica

 

442

Immunoblot AMA Profile (M2, M4, M9)

140,00

 

surowica

 

443

Immunoblot Profil Wątrobowy (anty-AMA-M2, anty-LKM-1, anty-LC-1, anty-SLA/LP)

155,50

 

surowica

 

444

Przeciwciała przeciw siatkówce (IIF)   

100,00

 

surowica

 

445

 

 

 

 

 

446

 

 

 

 

 

447

 

 

 

 

 

448

 

 

 

 

 

449

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

Inne

 

451 Test narkotykowy (mocz)                      

42,70

1

mocz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

copyright 2004 - 2015
KRAKÓW ZAPRASZA
 GDZIE SIĘ LECZYĆ
created by  DV Studio